Nieuw: gecombineerde cyber- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Zurich

Zurich heeft in samenwerking met Turien & Co een gecombineerde cyber- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op de markt gebracht.  Om te bepalen of uw onderneming voor dit product in aanmerking komt gelden de volgende criteria;

 • Uw organisatie is een stichting, vereniging of B.V.
 • De omzet bedraagt niet meer dan €25.000.000 en de organisatie bestaat minimaal 2 jaar. 
 • Maximaal 10% van de omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten. 
 • Maximaal 50% van de omzet wordt online gegenereerd. 
 • Er dienen geen vestigingen buiten Nederland te worden verzekerd en aanvrager is geen dochtermaatschappij. 
 • De rechtspersoon heeft geen negatief eigen vermogen op het moment van het aangaan van de verzekering en/of een eventueel nettoverlies in de afgelopen twee jaar is niet groter dan het huidige eigen vermogen. 
 • Alle vertrouwelijke en persoonlijke informatie wordt versleuteld. 
 • Er is een incidentbeleid opgesteld waarin belangrijke te nemen stappen staan beschreven in geval van een cyber- of privacy-incident. 
 • Minstens eenmaal per maand wordt een back-up gemaakt van de elektronische data buiten het netwerk van verzekerde. Deze backups worden offline opgeslagen en regelmatig getest. 
 • Permanente antivirussoftware en firewall zijn geïnstalleerd en updates worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk uitgevoerd. 
 • Men heeft een beleid voor het regelmatig patchen van systemen en applicaties. 
 • Bedrijfsbreed is het afgelopen jaar een training/bewustwordingsprogramma op het gebied van privacy gegeven of dit gaat binnen nu en 6 maanden gebeuren. 
 • Externe (Remote) toegang tot systemen verloopt via MFA (multi factor authentication). 
 • Niet meer dan 100.000 betaalkaartgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. 
 • De onderneming valt niet in een van de volgende categorieën: retail, horeca, assurantietussenpersoon, betalingsverwerkers, data aggregator, data-processingbedrijven, ICT-dienstverlener, financiële instellingen, claimstichting, online casino/gaming en tradingplatforms, online media, pharma, seksindustrie, sociale netwerkbedrijven, onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen, makelaar, accountant, financieel adviseur, biotech, hightech, voetbalverenigingen, luchtvaartbedrijven, telecombedrijven en publieke sector.

Wilt u meer weten over deze verzekering? Bel Barneveld 0342-401945 of stuur ons uw contactverzoek.

Meer nieuws


Aankondiging premieverhoging Movir AOV (3.2%)
Helaas heeft verzekeraar Movir een premieverhoging aangekondigd voor haar AOV's (uitgezonderd de Momentum AOV) van 3,2% per 1-1-2023. Movir verstrekt de volgende onderbouwing voor deze premieverhoging; K...
Lees verder
 
Ziekteverzuim Q1 2022 hoogste ooit gemeten
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was...
Lees verder
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland steeds vaker een zuivere claims made dekking
Tot 2021 was het bij de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars gangbaar om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden op basis van beperkte claims made basis. Bij een dergelijke dekking dient d...
Lees verder
 
Vernieuwde cyberpropositie Hiscox CyberClear per 1-12-2021
Het zal u niet ontgaan zijn dat de cybermarkt in beweging is. Het aantal schadeclaims is het laatste anderhalf jaar explosief gestegen. Met name gijzelsoftware (waarbij het systeem vergrendeld wordt en pas na b...
Lees verder