Vernieuwde cyberpropositie Hiscox CyberClear per 1-12-2021

Het zal u niet ontgaan zijn dat de cybermarkt in beweging is. Het aantal schadeclaims is het laatste anderhalf jaar explosief gestegen. Met name gijzelsoftware (waarbij het systeem vergrendeld wordt en pas na betaling van een losgeldsom vrijgegeven wordt) laat een enorme stijging zien. Ook worden de schadeclaims hoger.

Door de toename van het aantal schadeclaims is Hiscox, net als de andere cyberverzekeraars in de markt, genoodzaakt om haar cyberpropositie te herzien.

Per wanneer?

Vanaf 1 december 2021 wijzigen de acceptatiecriteria en polisvoorwaarden voor nieuwe aanvragen Hiscox CyberClear. De premie wijzigt niet.

Acceptatiecriteria

De criteria ten aanzien van de beveiliging worden aangescherpt. Back-ups, software updates en patches moeten frequenter plaatsvinden (wekelijks in plaats van maandelijks). Daarnaast is 2- of multifactor authenticatie voor toegang tot alle web-based (e-mail)accounts vereist bij een omzet boven de € 5 mln.

Nieuwe dekking

Loopt u eigen schade op door stagnatie van uw bedrijf? En is deze stagnatie het gevolg van een stagnatie bij een informatietechnologiedienstverlener waar u van afhankelijk bent als gevolg van een beveiligingsinbreuk of een cyberaanval? Vanaf 1 december 2021 biedt Hiscox de mogelijkheid om deze eigen schade te verzekeren met een sublimiet tegen een aanvullende premie. 

Wijzigingen in polisvoorwaarden

Een belangrijke wijziging in de voorwaarden is het terugbrengen van de uitkeringsduur bij bedrijfsschade van 12 naar 6 maanden. De retentietijd (eigen risico termijn) wijzigt ook. Niet qua aantal uren, maar wel qua start moment. De retentietijd gaat bij de nieuwe voorwaarden direct in vanaf het moment van de schade en niet pas vanaf de datum van melding bij Hiscox. Op het informatieblad cyberverzekeringen vindt u deze en de andere wijzigingen terug.

Bestaande CyberClear verzekeringen

Heeft u reeds een lopende cyberverzekering bij Hiscox ondergebracht? Dan blijft deze ongewijzigd. Wilt u een wijziging doorvoeren op een bestaande verzekering? Dan is dit mogelijk. Het kan dat een wijziging niet meer op basis van de oude voorwaarden toegestaan is. Als hier sprake van is zullen wij u hierover informeren.

Meer nieuws


42 procent van uitkeringen (2020) arbeidsongeschiktheid door psychische klachten
In 2020 werden ruim vier op de tien arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds verreweg de meest voorkomende grond voor arbeidsongeschiktheidsuitkeri...
Lees verder
 
Opzegging oorlogsrisico transportverzekeraars
Vanwege de recente ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland zijn transportverzekeraars genoodzaakt om de polisdekking van het oorlogsrisico op transportverzekeringen waarop de M3 of vergelijkbare clausules va...
Lees verder
 
ACL verzekeringen stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen per 1-1-2022
ACL verzekeringen (Alpha Commercial Lines) stopt met het aanbieden van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De lopende polissen zijn opgezegd per 1-1-2022.  Is uw ACL verzekering opgezegd? Informeer...
Lees verder
 
premiestijging verzuimverzekeringen 2022
Het verzuim in Nederland blijft stijgen. Zo was het ziekteverzuim in Nederland in 2019 nog 4,4%. In 2020 was dit 4,7%. Dit hogere percentage komt omdat mensen gemiddeld langer ziek zijn, vaak vanwege stress en...
Lees verder