Een Datarisk­verzekering voor de consultancy

Het afsluiten van een passende cyberverzekering is een belangrijk onderdeel van de risicobeheerstrategie van uw consultancybedrijf.

Consultancy bedrijven worden blootgesteld aan verschillende cyberrisico's in hun dagelijkse activiteiten;

 1. Datalekken: Consultancy bedrijven verzamelen, verwerken en bewaren vaak gevoelige informatie van klanten, zoals strategische plannen, financiële gegevens en bedrijfsgeheimen. Een datalek kan leiden tot verlies van vertrouwelijke gegevens en mogelijke juridische aansprakelijkheid.

 2. Ransomware-aanvallen: Consultancy bedrijven kunnen het doelwit worden van ransomware-aanvallen, waarbij cybercriminelen gegevens versleutelen en losgeld eisen voor ontsleuteling. Deze aanvallen kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen en bedrijfsonderbreking.

 3. Aantasting van de reputatie: In geval van een beveiligingsinbreuk of datalek kan de reputatie van een consultancybedrijf ernstig worden geschaad. Dit kan leiden tot verlies van klanten en inkomsten.

 4. Bedrijfsspionage: Aangezien consultancybedrijven waardevolle zakelijke informatie en strategische gegevens van klanten beheren, kunnen ze doelwit worden van bedrijfsspionage, waarbij concurrenten of kwaadwillende actoren proberen toegang te krijgen tot deze informatie.

 5. Derden en leveranciers: Consultancybedrijven werken vaak samen met derden en leveranciers. Deze relaties kunnen risico's met zich meebrengen, omdat derde partijen ook toegang hebben tot gevoelige gegevens en mogelijk zwakke punten in de beveiliging hebben.

 6. Verlies van vertrouwelijke informatie: Het verlies van vertrouwelijke informatie kan leiden tot juridische aansprakelijkheid en kan klantrelaties schaden, vooral als vertrouwelijke gegevens van klanten in verkeerde handen vallen.

 7. Onjuist beheer van gegevens: Consultancybedrijven moeten ervoor zorgen dat ze gegevens op een veilige en wettelijke manier beheren. Het niet naleven van regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kan leiden tot boetes en juridische problemen.

 8. Zwakke schakels in beveiliging: Medewerkers kunnen onbedoeld de zwakste schakel zijn in de beveiliging. Bijvoorbeeld door het openen van kwaadaardige e-mailbijlagen of het gebruik van zwakke wachtwoorden. Training en bewustwording van medewerkers zijn essentieel.

Om zich te beschermen tegen deze risico's is het belangrijk dat consultancybedrijven een doordacht cyberbeveiligingsbeleid en incidentresponsplan implementeren. Dit omvat onder andere het gebruik van geavanceerde beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware, regelmatige software-updates en versleuteling, evenals bewustwordingstraining voor medewerkers. Daarnaast kan het afsluiten van een passende cyberverzekering een belangrijk onderdeel zijn van de risicobeheerstrategie van het bedrijf. Het is ook raadzaam om regelmatig de beveiligingsmaatregelen en protocollen te evalueren en bij te werken om bij te blijven met de voortdurend veranderende cyberrisico's.


Een datarisk­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten

De voordelen van datariskverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.