Een Datarisk­verzekering voor de overige beroepen

Het hebben van een cyberverzekering kan bedrijven helpen om veerkrachtiger te zijn in een steeds digitalere wereld.

Het afsluiten van een cyberverzekering is een belangrijke stap voor belangrijke stap voor bedrijven en organisaties om zich te beschermen tegen de financiële en operationele gevolgen van cyberincidenten en beveiligingsinbreuken.

 1. Financiële bescherming: Cyberincidenten kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, waaronder kosten voor forensisch onderzoek, herstel, juridische verdediging, boetes en schadevergoeding aan getroffen partijen. Een cyberverzekering kan deze kosten dekken, waardoor de financiële stabiliteit van het bedrijf behouden blijft.

 2. Aansprakelijkheidsdekking: Inbreuken op de gegevensbeveiliging kunnen leiden tot aansprakelijkheidsclaims van klanten, leveranciers en derden. Een cyberverzekering kan aansprakelijkheid dekken voor schadeclaims, waaronder schadevergoeding en juridische kosten.

 3. Bedrijfsonderbreking: Cyberaanvallen en datalekken kunnen leiden tot bedrijfsonderbrekingen, wat resulteert in verlies van inkomsten. Een cyberverzekering kan de verliezen en extra kosten dekken die voortkomen uit dergelijke onderbrekingen.

 4. Bescherming van de reputatie: Een cyberincident kan de reputatie van een bedrijf schaden, wat op lange termijn schadelijke gevolgen kan hebben. Cyberverzekeringen kunnen kosten dekken om de reputatie van het bedrijf te herstellen, inclusief PR- en communicatie-inspanningen.

 5. Gegevensbescherming: Een cyberverzekering kan kosten dekken om getroffen personen op de hoogte te stellen van een datalek, evenals maatregelen om de gestolen of gelekte gegevens te beschermen.

 6. Cybercriminaliteit: Cyberverzekeringen kunnen kosten dekken die verband houden met cybercriminaliteit, zoals fraudepreventie, herstel van identiteitsdiefstal en kosten voor cyberafpersing (bijvoorbeeld losgeldbetalingen).

 7. Wettelijke naleving: Sommige cyberverzekeringen kunnen helpen bij het voldoen aan wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en meldingsvereisten bij datalekken.

 8. Risicomanagement: Het hebben van een cyberverzekering kan een integraal onderdeel zijn van een bredere strategie voor risicobeheer, waardoor bedrijven beter voorbereid zijn op cyberdreigingen.

 9. Klantenvertrouwen: Het hebben van een cyberverzekering kan het vertrouwen van klanten vergroten, omdat het aantoont dat een bedrijf serieus omgaat met de bescherming van persoonlijke en gevoelige gegevens.

Het is belangrijk om op te merken dat de exacte dekking en voorwaarden van een cyberverzekering kunnen variëren, dus het is essentieel om de polis zorgvuldig te beoordelen en aan te passen aan de specifieke behoeften van het bedrijf. Het raadplegen van een verzekeringsdeskundige is vaak nuttig om de juiste dekking te selecteren. Cyberdreigingen evolueren voortdurend, en het hebben van een cyberverzekering kan bedrijven helpen om veerkrachtiger te zijn in een steeds digitalere wereld.

Een datarisk­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten

De voordelen van datariskverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.