Een Datarisk­verzekering voor de technische beroepen

Technische professionals en organisaties die sterk afhankelijk zijn van technologie kunnen kwetsbaar zijn voor verschillende soorten cyberdreigingen.

Technische bedrijven zijn zeker niet immuun voor cyberrisico's. In feite kunnen technische professionals en organisaties die sterk afhankelijk zijn van technologie bijzonder kwetsbaar zijn voor verschillende soorten cyberdreigingen.

 1. Datalekken: Technische professionals kunnen toegang hebben tot gevoelige gegevens, zoals klantinformatie, intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen. Een datalek, hetzij door een interne fout, hetzij door een aanval van buitenaf, kan leiden tot verlies van gevoelige informatie en aanzienlijke financiële en juridische gevolgen.

 2. Phishing-aanvallen: Technische professionals kunnen doelwitten zijn van phishing-e-mails die proberen hen te verleiden tot het onthullen van inloggegevens, persoonlijke informatie of financiële gegevens. Dit kan leiden tot identiteitsdiefstal of de inbraak in bedrijfssystemen.

 3. Ransomware: Aanvallen met ransomware kunnen technische beroepen verlammen door bestanden en systemen te versleutelen en vervolgens losgeld te eisen om de gegevens te herstellen. Het niet kunnen werken kan leiden tot aanzienlijke bedrijfsonderbrekingen.

 4. Insider Threats: Technische professionals met toegang tot gevoelige gegevens kunnen zelf een risico vormen. Onbedoelde fouten of opzettelijke acties van medewerkers kunnen leiden tot datalekken.

 5. IoT-beveiliging: Het Internet of Things (IoT) omvat tal van met internet verbonden apparaten die gegevens verzamelen en communiceren. Als deze apparaten niet goed worden beveiligd, kunnen ze worden misbruikt om toegang te krijgen tot netwerken.

 6. Beveiliging van applicaties: Technische professionals ontwikkelen en beheren vaak software en applicaties. Als deze applicaties niet veilig zijn, kunnen ze kwetsbaar zijn voor inbreuken en aanvallen.

 7. Leveranciersrisico's: Technische beroepen werken vaak samen met externe leveranciers en partners. Deze derde partijen kunnen een beveiligingsrisico vormen als ze onvoldoende beveiligingsmaatregelen hebben.

 8. Malware: Technische professionals moeten waakzaam zijn tegen verschillende vormen van malware, zoals virussen, trojaanse paarden en spyware, die systemen kunnen infecteren en gevoelige informatie kunnen stelen.

 9. DDoS-aanvallen: Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen kunnen de beschikbaarheid van websites en online diensten verstoren, wat gevolgen kan hebben voor bedrijfsactiviteiten.

Om zich te beschermen tegen deze cyberrisico's moeten technische professionals en organisaties sterke beveiligingsprotocollen implementeren, up-to-date blijven met de nieuwste beveiligingspraktijken en mogelijk overwegen om een cyberverzekering af te sluiten als aanvullende beschermingsmaatregel. Het bewustzijn van cyberbeveiliging en de training van medewerkers zijn ook cruciaal om deze risico's te beperken.

Een datarisk­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten

De voordelen van datariskverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.