Een Datarisk­verzekering voor de financiele dienstverlening

Het hebben van een robuuste cyberverzekering is een belangrijk vangnet in geval van beveiligingsinbreuken en financiële verliezen.

Financiële bedrijven, zoals accountants, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, lopen aanzienlijke cyberrisico's vanwege de gevoelige aard van de informatie en transacties waarmee ze werken. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Datalekken: Financiële instellingen bevatten vertrouwelijke persoonlijke en financiële gegevens van klanten. Een datalek kan resulteren in de blootstelling van deze gegevens, wat leidt tot identiteitsdiefstal, fraude en schending van de privacy van klanten.

 2. Ransomware-aanvallen: Financiële instellingen zijn aantrekkelijke doelwitten voor ransomware-aanvallen, waarbij kwaadwillende actoren gegevens versleutelen en vervolgens losgeld eisen voor de ontsleuteling.

 3. Phishing en social engineering: Cybercriminelen kunnen phishing-e-mails of andere vormen van social engineering gebruiken om medewerkers van financiële instellingen te misleiden en vertrouwelijke informatie of inloggegevens te verkrijgen.

 4. Frauduleuze transacties: Financiële instellingen kunnen het slachtoffer worden van fraude, waarbij criminelen illegale transacties uitvoeren met gestolen inloggegevens of andere kwetsbaarheden in het systeem.

 5. Insider Threats: Insider threat-risico's ontstaan wanneer huidige of voormalige medewerkers van financiële bedrijven kwaadwillig gedrag vertonen, zoals diefstal van gegevens, manipulatie van transacties of ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke informatie.

 6. Beleggingsrisico: Financiële bedrijven die beleggingsdiensten aanbieden, kunnen worden blootgesteld aan risico's zoals marktmanipulatie, handelsfouten en verlies van beleggingsfondsen als gevolg van cyberaanvallen.

 7. Technologische verstoringen: Cyberaanvallen en technische problemen kunnen leiden tot verstoringen in de financiële markten, handelssystemen en de werking van financiële instellingen, met potentieel grote financiële gevolgen.

 8. Wettelijke en regelgevende risico's: Financiële bedrijven moeten voldoen aan strikte wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Niet-naleving kan leiden tot boetes en juridische acties.

 9. Reputatieschade: Elk cyberevenement dat leidt tot een datalek of een beveiligingsinbreuk kan ernstige schade toebrengen aan de reputatie van een financiële instelling, wat leidt tot verlies van klantenvertrouwen.

Om deze risico's te beheren en te minimaliseren, moeten financieel dienstverleners uitgebreide beveiligingsmaatregelen implementeren, zoals geavanceerde beveiligingstechnologieën, beveiligingsbewustzijnstraining voor medewerkers en regelmatige audits en beoordelingen van de beveiligingspraktijken. Het hebben van een robuuste cyberverzekering kan ook dienen als een belangrijk vangnet in geval van beveiligingsinbreuken en financiële verliezen.

Een datarisk­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten

De voordelen van datariskverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.