Een Datarisk­verzekering voor de juridische dienstverlening

Het is voor juridische dienstverleners verstandig een goede cyberverzekering te overwegen om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van cyberrisico's.

Juridische dienstverleners, zoals advocatenkantoren en juridische professionals, worden blootgesteld aan verschillende cyberrisico's vanwege de aard van hun werkzaamheden en de gevoelige informatie waarmee ze werken.

 1. Datalekken: Juridische professionals bewaren en verwerken vaak zeer gevoelige informatie, zoals juridische dossiers, cliëntinformatie en vertrouwelijke communicatie. Een datalek kan leiden tot de blootstelling van deze gegevens, wat ernstige juridische en reputatieschade kan veroorzaken.

 2. Phishing-aanvallen: Juridische dienstverleners kunnen het doelwit zijn van phishing-e-mails waarin aanvallers zich voordoen als vertrouwde bronnen om gevoelige informatie te verkrijgen. Het klikken op kwaadaardige links of het openen van geïnfecteerde bijlagen kan leiden tot inbreuken op de beveiliging.

 3. Ransomware: Ransomware-aanvallen kunnen de systemen en gegevens van juridische professionals versleutelen, waardoor ze geen toegang hebben tot cruciale informatie totdat ze losgeld betalen aan cybercriminelen.

 4. Verlies van vertrouwelijkheid: Het verlies van vertrouwelijkheid kan optreden als er onbevoegde toegang is tot juridische documenten of gesprekken, wat kan leiden tot schendingen van het beroepsgeheim en ethische kwesties.

 5. Verlies van cliëntgegevens: Het verlies van gevoelige cliëntinformatie kan ernstige juridische aansprakelijkheid en financiële gevolgen met zich meebrengen, evenals verlies van vertrouwen bij cliënten.

 6. Inbreuk op intellectueel eigendom: Juridische dienstverleners werken vaak met intellectuele eigendom, zoals octrooien en handelsmerken, en kunnen het doelwit zijn van aanvallen die gericht zijn op het stelen van deze waardevolle activa.

 7. Compliance-uitdagingen: Juridische professionals moeten voldoen aan strikte wettelijke en regelgevende normen voor gegevensbeveiliging en privacy. Niet-naleving kan leiden tot boetes en juridische gevolgen.

 8. Kwaadaardige insiders: Medewerkers van juridische kantoren kunnen betrokken zijn bij cyberinbreuken, hetzij opzettelijk of onopzettelijk. Interne bedreigingen kunnen net zo schadelijk zijn als externe.

 9. Beperkte IT-middelen: Sommige kleinere juridische kantoren hebben mogelijk beperkte IT-middelen en beveiligingsmaatregelen, waardoor ze kwetsbaarder kunnen zijn voor cyberaanvallen.

 10. Reputatieschade: Een cyberincident kan de reputatie van een juridisch kantoor schaden, wat kan leiden tot verlies van cliënten en inkomsten.

Gezien de aard van deze risico's is het van vitaal belang dat juridische dienstverleners passende maatregelen nemen om hun systemen en gegevens te beschermen. Dit omvat investeringen in beveiligingsmaatregelen, bewustmakings- en trainingsprogramma's voor medewerkers en het overwegen van cyberverzekering om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van cyberrisico's.

Een datarisk­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten

De voordelen van datariskverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.