Een Datarisk­verzekering voor de iCT, media en communicatie

Het afsluiten van een goede cyberverzekering is een must voor ICT bedrijven.

ICT-bedrijven lopen aanzienlijke cyberrisico's vanwege de aard van hun activiteiten. Enkele voorbeelden van cyberrisico's waarmee ICT-bedrijven te maken kunnen krijgen, zijn onder andere:

 1. Datalekken: ICT-bedrijven verwerken vaak grote hoeveelheden gevoelige klantgegevens. Een datalek kan optreden als gevolg van een beveiligingsinbreuk of menselijke fouten. Dit kan leiden tot schade aan de reputatie, boetes en aansprakelijkheid.

 2. Ransomware-aanvallen: Ransomware is kwaadwillige software die bestanden of systemen versleutelt en losgeld eist om ze te ontsleutelen. ICT-bedrijven kunnen doelwitten zijn vanwege de waardevolle gegevens en systemen die ze beheren.

 3. Downtime en bedrijfsonderbreking: Een cyberaanval kan leiden tot systemen die offline gaan, waardoor de bedrijfsvoering wordt verstoord en inkomstenverlies ontstaat. Dit kan leiden tot schadeclaims van klanten.

 4. Aansprakelijkheid: ICT-bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan klanten als gevolg van beveiligingsinbreuken of fouten in de dienstverlening, zoals verlies van gegevens, financiële verliezen of verstoring van bedrijfsactiviteiten.

 5. Inbreuk op intellectuele eigendom: ICT-bedrijven ontwikkelen vaak software, apps en andere digitale producten. Er bestaat het risico dat anderen hun intellectuele eigendom schenden, wat kan leiden tot juridische geschillen.

 6. Phishing en social engineering: Medewerkers van ICT-bedrijven kunnen het doelwit zijn van phishing-e-mails en social engineering-aanvallen die gevoelige bedrijfsinformatie kunnen onthullen.

 7. Verlies van klantvertrouwen: Een cybervoorval kan het vertrouwen van klanten in de beveiliging van de diensten van een ICT-bedrijf ondermijnen, wat kan leiden tot verlies van klanten en inkomsten.

 8. Wettelijke naleving: ICT-bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Het niet voldoen aan deze voorschriften kan leiden tot boetes en juridische problemen.

Om deze cyberrisico's te verminderen, is het essentieel dat ICT-bedrijven een robuuste cybersecuritystrategie implementeren, inclusief beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie, patchmanagement en bewustwordingstraining voor medewerkers. Het afsluiten van een cyberverzekering kan ook dienen als extra bescherming in geval van beveiligingsincidenten en financiële verliezen. Het is belangrijk om de verzekeringspolis zorgvuldig te beoordelen om ervoor te zorgen dat deze de specifieke risico's van het bedrijf adequaat dekt.

Een datarisk­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten

De voordelen van datariskverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.