Cyberverzekeringen: vergelijkbaarheid vraagt aandacht van verzekeraars

Het is moeilijk om cyberverzekeringen onderling te vergelijken, onder meer door complexiteit van het risico en de voorwaarden. Het is van belang dat de sector gezamenlijk bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod. Dat concludeert de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM)

Het is moeilijk om cyberverzekeringen onderling te vergelijken, onder meer door complexiteit van het risico en de voorwaarden. Het is van belang dat de sector gezamenlijk bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod. Dat concludeert de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) na een verkenning naar de groeiende markt voor cyberverzekeringen.

Onderlinge vergelijkbaarheid is moeilijk

De hoeveelheid cyberrisico's, zoals bijvoorbeeld ransomware-aanvallen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De markt voor zakelijke en particuliere cyberverzekeringen gaat naar verwachting groeien. Wij hebben de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar deze markt. Hierbij constateren we dat cyberverzekeringen onderling moeilijk te vergelijken zijn. Dit komt door de complexiteit van de voorwaarden, het gebrek aan eenduidige definities van kernbegrippen en dekkingen die niet volledig expliciet zijn gemaakt door verzekeraars. Er is geen sprake van een gedeelde taxonomie rondom cyberincidenten bij verzekeraars.

Duidelijke informatieverstrekking

Cyberverzekeringen zijn complex. Het cyberrisico is veranderlijk, en daarmee noodzakelijkerwijs de verzekering ook. Het is daarom extra van belang dat de informatieverstrekking duidelijk is. Een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de dekking en werking van het product kan hieraan bijdragen. Zo worden klanten en adviseurs in staat gesteld om nu en in de toekomst de juiste risico's af te dekken en worden voorzienbare teleurstellingen voorkomen.

Oproep voor de sector

De AFM roept de sector op om gezamenlijk te bekijken hoe zij de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod kan vergroten. Het internationale speelveld van marktpartijen zorgt hierbij voor een extra uitdaging.

Meer nieuws over datarisk­verzekering­en

29-02-2024

NIS2 quickscan

De Rijksoverheid heeft een NIS2-quickscan beschikbaar gesteld. Die scan bevat onder meer een checklijst van veertig vragen die organisaties moet helpen bij de voorbereiding op de nieuwe Europese cyberwet NIS2. De scan is met name bedoeld voor it- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties en bedrijven.

Lees verder