Nieuwe cyber propositie Markel; Cyber 360

Als opvolger van de in september 2021 geïntroduceerde 'cybercrime verzekering' heeft Markel de 'Cyber 360 verzekering' gelanceerd. Een nieuwe naam voor een sterk verbeterd product. Zo is de dekking duidelijker omschreven en op een aantal punten
aanzienlijk verruimd. Daarnaast is de doelgroep flink opgerekt. Graag

Als opvolger van de in september 2021 geïntroduceerde 'cybercrime verzekering' heeft Markel de 'Cyber 360 verzekering' gelanceerd. Een nieuwe naam voor een sterk verbeterd product. Zo is de dekking duidelijker omschreven en op een aantal punten
aanzienlijk verruimd. Daarnaast is de doelgroep flink opgerekt. Graag zetten we de highlights voor u op een rij;

 • De Cyber 360 is een standaardproduct wat betekent dat de acceptatiecriteria, de premie, de
  voorwaarden en de verzekerde bedragen vooraf zijn bepaald.
 • De Cyber 360 verzekering is bedoeld voor binnen Nederland gevestigde privaatrechtelijke organisaties met een
  geconsolideerde jaaromzet tot €20.000.000.
 • Een aantal branches is uitgesloten van de standaardpropositie waaronder; geautomatiseerde productiebedrijven, professionele gegevensverwerkers, webshops met een online omzet van meer dan 50% en IT dienstverleners
  (uitgezonderd softwareontwikkeling en IT consultancy).
 • Automatische dekking voor nieuwe Nederlandse meerderheidsdeelnemingen.
 • Naast de financiële schade als gevolg van een cyberincident biedt de Cyber 360 ook toegang tot een multidisciplinair incident respons team welke verzekerde zoveel mogelijk ontzorgt tijdens het incident. Deze incident respons dienstverlening is vooral voor het MKB van groot belang omdat zij de benodigde expertise niet zelf in huis
  hebben en de (acute) inzet van specialisten kostbaar is.
 • Markel heeft advocatenkantoor Kennedy Van der Laan als serviceorganisatie geselecteerd om de incident respons op de Cyber 360 verzekering te verzorgen. Kennedy Van der Laan heeft veel ervaring in het behandelen van cyberincidenten en verzorgt de intake, de coördinatie en de juridische behandeling van het incident. Tevens schakelen zij zo nodig, en afhankelijk van het type incident, gerenommeerde IT-forensische experts in zoals Northwave, Fox-IT maar ook speciaal op het MKB gerichte partijen.
 • In geval van een incident kan verzekerde 24/7 het Markel Cyber Noodnummer bellen waarna een Nederlandssprekende medewerker van de serviceorganisatie verzekerde te woord zal staan. Zeker binnen
  het MKB wordt het belangrijk gevonden dat men tijdens een crisis in het Nederlands wordt toegesproken en zijn verhaal kan doen.
 • De Cyber 360 is opgebouwd in 7 dekkingsrubrieken die allemaal standaard zijn meeverzekerd op de polis.
 • Dekking op de polis geldt ongeacht of verzekerde op eigen systemen werkt of in de cloud.
 • Voor de rubriek Aansprakelijkheid biedt de polis standaard 2 jaar inloop en de mogelijkheid om tegen 50% van de jaarpremie 1 jaar uitloop in te kopen.
 • Het minimale verzekerd bedrag dat gekozen kan worden is € 250.000, het maximale verzekerd bedrag is € 2.000.000 als maximum per aanspraak/gebeurtenis en per verzekeringsjaar.
 • Indien het voor verzekerde geen probleem is kleine schades voor eigen rekening te nemen kan men kiezen voor een hoger eigen risico wat resulteert in een premiekorting van 5% of 10%.

Meer weten? Bel (0342-401945) of mail ons uw vragen.

Meer nieuws over datarisk­verzekering­en

29-02-2024

NIS2 quickscan

De Rijksoverheid heeft een NIS2-quickscan beschikbaar gesteld. Die scan bevat onder meer een checklijst van veertig vragen die organisaties moet helpen bij de voorbereiding op de nieuwe Europese cyberwet NIS2. De scan is met name bedoeld voor it- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties en bedrijven.

Lees verder