AIG CyberEdge

Verzekeraar AIG biedt onder de productnaam CyberEdge voor bedrijven tot 25 miljoen Euro omzet per jaar goede verzekeringsmogelijkheden via een versneld offertetraject. Wij zijn u graag van dienst!

Verzekeraar AIG biedt onder de productnaam CyberEdge voor bedrijven tot 25 miljoen Euro omzet per jaar goede verzekeringsmogelijkheden via een versneld offertetraject beschikbaar vanaf € 540,- premie per jaar.

Dekkingsoverzicht AIG CyberEdge ( eigen schade, cyberaansprakelijkheid en bedrijfsschade)

First response

Als u een cyberincident vermoedt, beschikt u mogelijk niet over de capaciteit om het probleem te analyseren en erop te reageren. De First Response dekking van CyberEdge biedt direct toegang tot een juridisch adviseur, IT-expert en PR-specialist. Zij helpen u in de meest kritische periode van een cyberincident: de eerste 48 uur. In deze periode heeft u geen eigen risico

Incident management

Na een cyberincident is er veel voor nodig om uw bedrijf weer up-and-running te krijgen. De module Incident Management biedt dekking voor alle noodzakelijke kosten voor de juridische, IT én PR-diensten. Hiernaast is er dekking voor het monitoren van verloren data, herstellen van data en de kosten om betrokkenen te informeren.

Boetes & aansprakelijkheid

De module Boetes & Aansprakelijkheid biedt dekking voor claims van derden door het falen van de netwerkbeveiliging of verlies van gegevens. Er is dekking voor de kosten van juridische verdediging en vergoeding van de claim. Ook is de juridische verdediging door een onderzoek van een toezichthouder gedekt, net als een daaruit voortvloeiende (wettelijk te verzekeren) bestuurlijke boete.

Netwerkonderbreking

Elk bedrijf is op de een of andere manier afhankelijk van het internet. Sommigen voor online verkoop, anderen voor relatiebeheer. Een netwerkonderbreking kan daarom op elk bedrijf grote impact hebben. De module Netwerkonderbreking dekt bij een cyberincident uw verlies in netto inkomen en bijkomende vaste kosten, zoals personeel en huur. Maar ook de extra kosten die gemaakt moeten worden om zo snel mogelijk weer up en running te zijn.

Digitale Media

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Daardoor is het nu makkelijker dan ooit om per ongeluk inbreuk te maken op handelsmerken of onrechtmatig gebruik te maken van creatief materiaal van derden. De module Digitale Media dekt de kosten van juridische verdediging en claims door inbreuk op intellectueel eigendom van derden in uitingen op bijvoorbeeld websites of sociale media.

Cyberafpersing

Cybercriminelen zoeken vaak naar bedrijven die niet goed zijn voorbereid op een cyberincident. Zij kunnen ransomware gebruiken om data te versleutelen, en geven die pas weer vrij als er is betaald. De module Cyberafpersing biedt dekking als u slachtoffer wordt van afpersing, of als u daartoe bedreigd wordt. Dit is inclusief dekking voor losgeld om de afpersing te stoppen, en vergoedingen voor adviseurs.

Telefoonhacking

Naast inbreken op uw netwerk, kunnen hackers zichzelf ook toegang verschaffen tot uw telefoonsysteem. Bij deze vorm van cybercriminaliteit wordt het telefoonsysteem gehackt en vervolgens gebruikt voor telefoongesprekken naar betaalde beldiensten. De module Telefoonhacking vergoedt de kosten als u telefoonkosten heeft door ongeoorloofd toegang tot uw telefoonsysteem.

Electronisch Data Incident

Gegevens kunnen ook aangetast worden of verloren gaan zonder toedoen van een cyberaanval. Denk aan overbelasting en oververhitting van systemen, natuurlijke calamiteiten of vandalisme. Met de optionele module Electronisch Data Incident wordt de standaard module Incident Management uitgebreid met dekking voor schade aan, of vernietiging van, het computersysteem waardoor data niet meer leesbaar is. Er kan dan ook gebruik worden gemaakt van de module Incident management als gevolg van een Elektronisch Data Incident.

Computercriminaliteit

Als cybercriminelen (eerder) data hebben gestolen bij uw bedrijf, kunnen zij die mogelijk gebruiken voor frauduleuze overboekingen. Er wordt dan geld overgeboekt van uw bank. Met de module Computercriminaliteit wordt de financiële schade door deze frauduleuze overboekingen vergoedt, als dit veroorzaakt is door een (eerder) cyberincident waarbij in het systeem is binnengedrongen

Netwerkonderbreking; Outsourcers (optioneel)

Externe dienstverleners bieden vaak waardevolle diensten zoals web hosting, betalingsverwerking, dataverzameling en -opslag. Deze uitbreiding in de module Netwerkonderbreking biedt dezelfde dekking, maar dan voor schade als gevolg van stilstand of onderbreking van systemen bij externe IT dienstverleners.

Netwerkonderbreking; Systeemuitval (optioneel)

Een Cyberincident van buitenaf is niet altijd de oorzaak van een systeemuitval. Onopzettelijke en onvoorziene problemen kunnen hiervan ook de oorzaak zijn, zoals stroomuitval. Als een netwerksysteem uitvalt zonder toedoen van een specifiek cyberincident, biedt de uitbreiding Systeemuitval in de module Netwerkonderbreking dekking voor uw verlies in nettowinst en de vaste kosten (zoals personeel en huur) en bijkomende kosten die nodig zijn om zo snel mogelijk weer up en running te zijn.

Verzekeraars van datarisk­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw datarisk­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten