Allianz Cyberverzekering

Allianz biedt onder de naam Cyberverzekering haar cyberdekking aan. Met deze cyberverzekering bestaat dekking in geval van;


aansprakelijkheid als gevolg van een cyberincident
cyberafpersing
bedrijfsschade als gevolg van een cyberincident
kosten van onderzoek door datalek, meldingskosten, kosten voor juridisch advies en boetes van de  toezichthouders,

Allianz biedt onder de naam Cyberverzekering haar cyberdekking aan. Met deze cyberverzekering bestaat dekking in geval van;

 • aansprakelijkheid als gevolg van een cyberincident
 • cyberafpersing
 • bedrijfsschade als gevolg van een cyberincident
 • kosten van onderzoek door datalek,meldingskosten, kosten voor juridisch advies en boetes van de toezichthouders, voor zover wettelijk is toegestaan
 • diefstal van geld, waardemiddelen en telefoonhacking
 • reputatiekostenom een (crisiscommunicatie)-adviseur aan te stellen
 • industriële besturingsystemen

Klik hier voor de voorwaarden Allianz Cyberverzekering

Klik hier voor de factsheet Cyber hulpdiensten

Klik hier voor de productkenmerkenkaart Allianz Cyberverzekering

Verzekeraars van datarisk­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw datarisk­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten