Markel Cyber 360

Als opvolger van de in september 2021 geïntroduceerde ‘cybercrime verzekering’ heeft Markel de ‘Cyber 360
verzekering’ gelanceerd. Een nieuwe naam voor een sterk verbeterd product. Zo is de dekking duidelijker omschreven en op een aantal punten aanzienlijk verruimd. Daarnaast is de doelgroep flink opgerekt.

De Cyber 360 is een standaardproduct wat betekent dat de acceptatiecriteria, de premie, de voorwaarden en de verzekerde bedragen vooraf zijn bepaald.

De verzekering is eenvoudig af te sluiten door middel van een verkort aanvraagformulier waarin tevens de premiematrix is opgenomen. Er is in beginsel geen offertetraject, na beoordeling en acceptatie wordt de polis direct toegestuurd.

• Doelgroep: De Cyber 360 verzekering is bedoeld voor binnen Nederland gevestigde privaatrechtelijke organisaties met een geconsolideerde jaaromzet tot €20.000.000.

• Uitgesloten branches: Een aantal branches is uitgesloten van de standaardpropositie waaronder; geautomatiseerde productiebedrijven, professionele gegevensverwerkers, webshops met een online omzet van meer dan 50% en IT dienstverleners(uitgezonderd softwareontwikkeling en IT consultancy).

• Maximum aantal persoonsgegevens: Om binnen de acceptatiecriteria te vallen dient de aanvrager de persoonsgegevens van minder dan 100.000 personen te verwerken. Voor medische- en creditcardgegevens ligt de grens op 10.000 personen.

• Dochtermaatschappijen: Alle huidige en nieuwe Nederlandse meerderheidsdeelnemingen (voor nieuwe deelnemingen geldt een omzetlimiet) zijn automatisch meeverzekerd en hoeven niet op de polis te worden aangetekend.

Voor acceptatie van de Markel Cyber 360 verzekering gelden een aantal minimale beveiligingseisen;

 • Verplichting beveiligingssoftware met wekelijks te updaten
 • Minimale eisen aan wachtwoorden voor het verkrijgen van toegang tot computers
 • Dagelijkse back-up faciliteit
 • Beveiligde verbinding en meervoudige authenticatie bij werken op afstand
 • Maximering datarecords met persoonsgegevens, medische gegevens of financiële gegevens

De Markel Cyber Crime verzekering is beschikbaar vanaf een jaarpremie van € 570,00 exclusief korting eigen risico. Voor financiële ondernemingen en Makelaars OZ gelden afwijkende tarieven en criteria. Meer weten over de Markel Cyber 360 verzekering? Bel ons op 0342-401945 of mail uw vragen

Verzekeraars van datarisk­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw datarisk­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten