Goudse Cyberrisk

Verzekeraar de Goudse heeft een cyberrisk verzekering met beperkte verzekerde limieten tot maximaal € 250.000,- gericht op het MKB.  Zeer verrassend is het ontbreken van polisvoorwaarden waarvoor in de plaats spelregels op één A-4 tje zijn gekomen. Hoe dit in de praktijk afdoende duidelijk is

Verzekeraar de Goudse heeft een cyberrisk verzekering met beperkte verzekerde limieten tot maximaal€ 250.000,- gericht op het MKB. Zeer verrassend is het ontbreken van polisvoorwaarden waarvoor in de plaats spelregels opéén A-4 tje zijn gekomen. Hoe dit in de praktijk afdoende duidelijk is voor beide contractpartijen zal de toekomst duidelijk maken. Aan de cyberrisk verzekering van de Goudse zit gekoppeld de verplichting om specifieke beveiligingsoftware af te nemen samen met periodieke risicoscan.

Goudse heeft er in haar propositie voor gekozen dit product uitsluitend aan te bieden via (door Goudse zelf) erkende MKB-adviseurs. Ons kantoor heeft haar dienstverlening risico management voor het MKB bewust losgekoppeld van verzekeraar(s).

Verzekeraars van datarisk­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw datarisk­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een datarisk­verzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

Wel verzekerd

 • Incident response diensten
 • Vergoeding forensisch onderzoek
 • Reconstructiekosten van data
 • Schade door bedrijfsstilstand
 • Afpersingskosten
 • Aansprakelijkheid als gevolg van cyberincident
 • Bestuurlijke boetes

Niet verzekerd

 • Fraude (eigen medewerkers) en opzet
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade aan illegaal verkregen data en software
 • Uitval van infrastructurele diensten