Vernieuwde cyberpropositie Hiscox CyberClear per 1-12-2021

Het zal u niet ontgaan zijn dat de cybermarkt in beweging is. Het aantal schadeclaims is het laatste anderhalf jaar explosief gestegen. Met name gijzelsoftware (waarbij het systeem vergrendeld wordt en pas na betaling van een losgeldsom vrijgegeven wordt) laat een enorme stijging zien. Ook

Het zal u niet ontgaan zijn dat de cybermarkt in beweging is. Het aantal schadeclaims is het laatste anderhalf jaar explosief gestegen. Met name gijzelsoftware (waarbij het systeem vergrendeld wordt en pas na betaling van een losgeldsom vrijgegeven wordt) laat een enorme stijging zien. Ook worden de schadeclaims hoger.

Door de toename van het aantal schadeclaims is Hiscox, net als de andere cyberverzekeraars in de markt, genoodzaakt om haar cyberpropositie te herzien.

Per wanneer?

Vanaf 1 december 2021 wijzigen de acceptatiecriteria en polisvoorwaarden voor nieuwe aanvragen Hiscox CyberClear. De premie wijzigt niet.

Acceptatiecriteria

De criteria ten aanzien van de beveiliging worden aangescherpt. Back-ups, software updates en patches moeten frequenter plaatsvinden (wekelijks in plaats van maandelijks). Daarnaast is 2- of multifactor authenticatie voor toegang tot alle web-based (e-mail)accounts vereist bij een omzet boven de € 5 mln.

Nieuwe dekking

Loopt u eigen schade op door stagnatie van uw bedrijf? En is deze stagnatie het gevolg van een stagnatie bij een informatietechnologiedienstverlener waar u van afhankelijk bent als gevolg van een beveiligingsinbreuk of een cyberaanval? Vanaf 1 december 2021 biedt Hiscox de mogelijkheid om deze eigen schade te verzekeren met een sublimiet tegen een aanvullende premie.

Wijzigingen in polisvoorwaarden

Een belangrijke wijziging in de voorwaarden is het terugbrengen van de uitkeringsduur bij bedrijfsschade van 12 naar 6 maanden. De retentietijd (eigen risico termijn) wijzigt ook. Niet qua aantal uren, maar wel qua start moment. De retentietijd gaat bij de nieuwe voorwaarden direct in vanaf het moment van de schade en niet pas vanaf de datum van melding bij Hiscox. Op het informatieblad cyberverzekeringen vindt u deze en de andere wijzigingen terug.

Bestaande CyberClear verzekeringen

Heeft u reeds een lopende cyberverzekering bij Hiscox ondergebracht? Dan blijft deze ongewijzigd. Wilt u een wijziging doorvoeren op een bestaande verzekering? Dan is dit mogelijk. Het kan dat een wijziging niet meer op basis van de oude voorwaarden toegestaan is. Als hier sprake van is zullen wij u hierover informeren.

Meer nieuws over datarisk­verzekering­en

26-10-2022

Nieuw: gecombineerde cyber- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Zurich

Zurich heeft in samenwerking met Turien & Co een gecombineerde cyber- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op de markt gebracht.  Om te bepalen of uw onderneming voor dit product in aanmerking komt gelden de volgende criteria; Uw organisatie is een stichting, vereniging of B.V. De omzet bedraagt niet

Lees verder
16-02-2023

Markel start samenwerking met Kennedy Van der Laan voor haar cyberverzekering

Markel gaat samenwerking aan met Kennedy Van der Laan voor haar cyberverzekering.   Dinsdag 17 januari jl. vond de officiële kick-off plaats van de samenwerking tussen Markel Nederland en Kennedy Van der Laan ten aanzien van de cyber respons dienstverlening die Markel biedt op haar cyberverzekering.

Lees verder
03-03-2023

Cyberverzekeringen: vergelijkbaarheid vraagt aandacht van verzekeraars

Het is moeilijk om cyberverzekeringen onderling te vergelijken, onder meer door complexiteit van het risico en de voorwaarden. Het is van belang dat de sector gezamenlijk bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Lees verder
18-04-2023

Nieuwe cyber propositie Markel; Cyber 360

Als opvolger van de in september 2021 geïntroduceerde 'cybercrime verzekering' heeft Markel de 'Cyber 360 verzekering' gelanceerd. Een nieuwe naam voor een sterk verbeterd product. Zo is de dekking duidelijker omschreven en op een aantal punten aanzienlijk verruimd. Daarnaast is de doelgroep flink opgerekt. Graag

Lees verder
20-09-2023

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd van twee jaar. Adriaansens: "Ik ben voornemens het CCV nog vóór het einde van dit jaar subsidie te verstrekken. De ontwikkeling van het

Lees verder